توضیحات

دمای مناسب جوانه زنی گوجه فرنگی

دمای رشد گوجه

دمای مناسب جوانه زنی گوجه فرنگی بطور کلی دمای مناسب در تمام مراحل پرورش گوجه، در روز  ۲۴ درجه ،

 

و در شب  ۱۸ درجه  می باشد. جزئیات بیشتر را می توانید در ادامه مشاهده کنید .

دمای مناسب جوانه زنی گوجه فرنگی

در روز:
دمای حداقلی برای جوانه زنی گوجه فرنگی: ۱۵ درجه تا ۳۰ درجه
دمای مناسب برای جوانه زنی گوجه فرنگی:  ۲۴ درجه تا ۳۰ درجه
دمای ایده آل برای جوانه زنی گوجه فرنگی: ۳۰ درجه
در شب:
دمای حداقلی برای نشاء گوجه فرنگی: – درجه تا – درجه
دمای مناسب برای نشاء گوجه فرنگی:  – درجه تا – درجه
دمای ایده آل برای نشاء گوجه فرنگی: – درجه تا – درجه

دمای مناسب برای نشاء گوجه فرنگی

در روز:
دمای حداقلی برای نشاء گوجه فرنگی: ۱۸ درجه تا ۲۴ درجه
دمای مناسب برای نشاء گوجه فرنگی:  ۲۱ درجه تا ۲۴ درجه
دمای ایده آل برای نشاء گوجه فرنگی: ۲۴ درجه
در شب:
دمای حداقلی برای نشاء گوجه فرنگی: ۱۵ درجه تا ۱۸ درجه
دمای مناسب برای نشاء گوجه فرنگی:  – درجه تا – درجه
دمای ایده آل برای نشاء گوجه فرنگی: ۱۸ درجه

دمای مناسب رشد گوجه فرنگی

در روز:
دمای حداقلی رشد گوجه فرنگی: ۱۲ درجه تا ۳۲ درجه
دمای مناسب  رشد گوجه فرنگی:  ۱۶ درجه تا ۲۸ درجه
دمای ایده آل برای رشد گوجه فرنگی: ۲۰ درجه تا ۲۴ درجه
در شب:
دمای حداقلی  گوجه فرنگی: ۱۰ درجه تا ۲۴ درجه
دمای مناسب  رشد گوجه فرنگی:  ۱۳ درجه تا ۲۱ درجه
دمای ایده آل  رشد گوجه فرنگی: ۱۶ درجه تا ۱۸ درجه

دمای مناسب برای تلقیح گوجه فرنگی

در روز:
دمای حداقلی برای تلقیح گوجه فرنگی: ۱۵ درجه تا ۳۰ درجه
دمای مناسب برای تلقیح گوجه فرنگی:  ۱۸ درجه تا ۲۷ درجه
دمای ایده آل برای تلقیح گوجه فرنگی: ۲۰ درجه تا ۲۵ درجه
در شب:
دمای حداقلی برای تلقیح گوجه فرنگی: ۱۳ درجه تا – درجه
دمای مناسب برای تلقیح گوجه فرنگی:  – درجه تا – درجه
دمای ایده آل برای تلقیح گوجه فرنگی: – درجه تا – درجه

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دمای مناسب جوانه زنی گوجه فرنگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *