توضیحات

بیماری گوجه فرنگی و کمبود گیاه

بیماری گوجه فرنگی و کمبود گیاه علائم اين عارضه به صورت نواحي فرو رفته و دندانه دار در قسمت گلگاه ميوه است. گاهي خود ميوه نيز بدشکل شده و به صورت قلوه اي شکل يا اشکال ديگر در مي آيد. اين عارضه وقتي به وجود مي آيد که دماي هوا در طول گلدهي و تشکيل ميوه کمتر از ۱۰ درجه سانتيگراد شود. اين دما باعث مي شو د که گرده افشاني کامل صورت نگيرد. در برخي مواقع گرماي زياده از حد، آسيبهاي ناشي ازبرخي علف کشها مثل D ـ ۴و۲ و تغييرات رطوبت خاک باعث catfacing مي شود. در ضمن نيتروژن زياد نيز باعث تشديد اين عارضه مي گردد. بروز catfacing به نوع کلتيوار گوجه فرنگي نيز بستگي دارد و در کلتيوارهاي قديمي بيشتر است. در ضمن کلتيوارهايي که ميوه درشت تري دارند، حساس ترند.

▪ ترک هاي رشد: Growth Cracks

در گياه گوجه فرنگي دو نوع ترک رشدي ديده مي شود : متحدالمرکز و شعاعي . ترکهاي رشدي متحدالمرکز باعث بوجود آمدن ترکهاي دايره اي شکل در انتهاي ميوه مي شوند ولي ترکهاي شعاعي از انتها به طرف خارج گسترش مي يابند. اين عارضه هنگام رسيدن ميوه ظاهر ميشود. اين ترکها غالبا وقتي بوجود مي آيند که شرايط مختلفي مثل نوسانات زياد دما و رطوبت باعث تغيير شديد سرعت رشد مي گردد. باران هاي شديدي که پس از آب و هوايي خشک به وقوع مي پيوندند، باعث بوجود آمدن ترکهاي شعاعي در اکثر کلتيوارهاي گوجه فرنگي مي شوند. توانايي تحمل کلتيوارهاي گوجه فرنگي نسبت به ترک خوردن متفاوت است و بستگي به استحکام و قابليت انبساط ( strechability) پوست ميوه دارد. کلتيوارهاي بسيار حساس موقعي که ميوه هنوز سبز است، ترک مي خورند و کلتيوارهايي که تا حدودي مقاومند غالبا تا مراحل بعدي ترک نمي خورند. هر چه ميوه زودتر ترک بخورد، ترکهاي عميق تر ي در آن بوجود مي آيد. نيتروژن زياد و پتاسيم کم در ترک خوردن ميوه ها نقش دارند و بنابراين فراهم کردن مواد غذايي مناسب، آبياري منظم و کافي باعث کاهش احتمال ترک خوردن ميوه ها مي گردد.

▪ Puffiness :

ميوه هايي که دچار اين عارضه مي شوند، تا حدودي پف کرده و زاويه دارند. حفرات داخل ميوه، در صورت وجود، فاقد ماده ژلاتيني به ميزان طبيعي اند و ميوه بافت متراکمي ندارد. اين عارضه در نتيجه گرده افشاني ناقص، کوددهي ضعيف و يا عدم تشکيل دانه به طور کامل بوجود مي آيد که غالبا ناشي از دماي پايين است. مشابه عارضه قبلي، نيتروژن زياد و کمبود پتاسيم نيز باعث اين مشکل مي شوند. برخي از کلتيوارها نسبت به اين عارضه حساس تراز بقيه هستند.

▪ رسيدن لکه دار : Blotchy Ripening

در اين عارضه بخشي از ميوه به علت عدم تلقيح مناسب به خوبي نمي رسد. آب و هواي سرد باعث شيوع اين عارضه مي شود و کمبود آب يا مقدار زياده از حد آن نيز باعث تشديد ان مي گردد. علائم به شکل لکه هاي زرد رنگ يا سفيدي است که بافت زير آن سخت باقي مي ماند. نواحي آسيب ديده هم معمولا در بخش بالائي ميوه ( Stem End ) هستند. اين عارضه ممکن است با علائم ناشي از ويروس موزائيک توتون اشتباه شود. اين بيماري در کلتيوارهاي قديمي شايع تر است.

▪ پيچيدگي برگ: Leaf Roll

پيچيدگي برگ نوعي عارضه فيزيو لوژيک است که در اثر آب و هواي سرد و باراني ايجاد مي شود. اين عارضه باعث پيچ خوردن برگهاي پاييني به سمت بالا وضخيم و چرمي شدن آنها مي گردد. پيچيدگي برگ اثري روي رشد گياه و ميزان محصول نمي گذارد و نيازي به مبارزه با آن نيست.

▪ عوارض ناشي از علف کشها :

علف کشها مي توانند باعث بد شکل شدن شاخ و برگ گوجه فرنگي شوند. بوته هاي گوجه فرنگي به ويژه به D ـ ۴و۲ حساس هستند . علف کشهاباعث خم شدن برگها به سمت پايين، فنجاني و ضخيم شدن آنها مي شوند. برگهاي تازه باريک و پيچ خورده اند و به طور کامل توسعه نمي يابند. ميوه ها ممکن است دچار catfacing شوند و نرسند. در ضمن در اثر بادبردگي ( drift ) هم ممکن است علف کشهايي که براي کنترل علفهاي هرز چمني به کار مي روند، روي گياه زراعي رفته و عوارض آشکار گردند. بخارات ناشي از علف کشها هم ممکن است گياه را تا چند روز پس از کاربرد علف کشها تحت تاثير قرار دهند. علف هاي چيده شده اي که قبلا علف کش روي آنها استفاده شده نيز نبايد به عنوان مالچ درمزارع گوجه فرنگي به کار روند. اگر آسيب هاي وارد شده جزئي باشند، گياه قادر به رشد و ترميم خود خواهد بود. در ضمن گياهان آسيب ديده بايد به طور مرتب و کامل آبياري شوند.

● ويروس موزائيک خيار Cucumber mosaic virus

اين ويروس نيز به طور معمول در لوبيا ديده ميشود ولي تشخيص از علائم آن از ويروس قبلي خيلي مشکل است.

علائم در لوبيا شبه Bcmv ميباشد و از حالت موزائيک خفيف تا موزائيک بسيار شديد و تاولي شدن برگها و حالت رگبرگ نواري مشاهده ميشود. حالت بهبودي (Recovery) نيز گاهي در بوته هاي آلوده لوبيا ديده ميشود. اين ويروس ايزومتريک بوده با شته بصورت ناپايا و همچنين از طريق انتقال مکانيکي به راحتي منتقل ميشود و دامنه ميزباني بسيار وسيعي دارد.

● کنترل:

براي کنترل اين ويروس مي بايستي استفاده از ارقام مقاوم و حذف منابع آلودگي، مانند ساير ميزبانها و علفهاي هرز، را در نظر داشت

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بیماری گوجه فرنگی و کمبود گیاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *