توضیحات

بذر گوجه فرنگی روم

بذر گوجه روم محصول شرکت سومرسید دانمارک بوده که در پاکت های 5000 عددی

قوطی های 10 هزار عددی به بازار عرضه می شود.
گوجه فضای باز روم دارای میوه ای بلوکی به وزن 140تا 160 گرم بوده و از یکنواختی مناسبی برخوردار می باشد. یکنواختی میوه فاکتور مهمی برای کشاورزان بوده و در بازارپسندی محصول تاثیر به سزایی دارد.
یکی از مهمترین ویژگی های بذرگوجه روم سفتی بالای میوه در زمان برداشت می باشد.

این سفتی میوه به دلیل تحمل بالای این رقم نسبت به گرما بوده و قابلیت کاشت این رقم به خصوص در مناطق جنوبی کشور و همچنین فصول گرم سال را بالا می برد.
گوجه روم
به طور کلی سفتی مناسب در گوجه برای کشت های بهاره بسیار اهمیت داشته و قابلیت ماندگاری و حمل و نقل رقم را بالا می برد.
گوجه فضای باز از نظر رسیدگی جزء ارقام نسبتا زودرس گوجه فضای باز محسوب شده و این رقم می تواند برای کشت های زودهنگام مورد کشت قرار گیرد. زمان باردهی گوجه روم عموما 75 تا 80 روز بعد از انقال نشا گزارش شده است.
با توجه به سایز متوسط میوه گوجه بهتر است این رقم در مناطقی مورد کشت قرار گیرد که از محدودیت شوری آب و خاک برخوردار نباشند.
بذر گوجه روم
از دیگر ویژگی های گوجه روم می توان به تحمل مناسب این رقم به ویروس زردی و پیچیدگی گوجه فرنگی اشاره کرد. این بیماری ویروسی یکی از بیماری های شایع در گوجه فرنگی و به خصوص در مناطق جنوبی کشور و فصول گرم سال است. ناقل این بیماری عموما آفات مهمی مانند مگس سفید بوده که می توانند ظرف مدت زمان کوتاهی سبب آلودگی کل محل کاشت گردند.
ویژگی های گوجه روم:

رقمی هیبریدf1

مقاوم به گرما

دارای میوه سفت

دارای پوشش برگی متوسط

دارای سایز متوسط

بهترین بذرها در سایت شرکت جوانه اران بذر مغان

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بذر گوجه فرنگی روم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *