توضیحات

بذر هندوانه نیاگارا چارلستون

بذر هندوانه نیاگارا چارلستون کشت هندوانه به عنوان یک محصول کشاورزی بسیار مورد توجه کشاورزان قرار دارد.

استفاده از بذور مرغوب و با کیفیت اصلی ترین رکن در کشت محصولات کشاورزی می باشد. بذر هندوانه نیاگارا چارلستون یک بذر استاندار می باشد. .

از ویژگی های بذر هندوانه نیاگارا چارلستون میتوان به دوره برداشت 95 تا 100 روزه اشاره نمود.
همچنین میوه بذر هندوانه نیاگارا چارلستون بین 10-16 کیلوگرم خواهد بود. ضخامت پوست میوه بذر هندوانه نیاگارا چارلستون زیاد بوده   .

و این ویژگی مهم به صادرات این محصول به کشورهای همسایه کمک خواهد کرد. مقدار بذر موجود در هر قوطی بذر هندوانه نیاگارا چارلستون 500 گرم می باشد.
بوته بذر هندوانه نیاگارا چارلستون نیز همچینین به بیماری های قارچی از جمله انتراکنوز مقاوم است.

برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا چارلستون

1-یک هفته بعد از انتقال نشاء به داخل زمین

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا به منظور تقویت گیاه چه در ابتدای زمان رویش میبایست .

از کود کامل فلورال 20 20 20 شرکت سیفو ایتالیا (دو و نیم کیلو)+به همراه میکروم حاوی عناصر ریز مغذی(بر،مس،منگنز،روی و . . .) (نیم کیلو)  در هکتار استفاده نمود.
2-ده روز بعد از نشاء

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا بعد از استقرار کامل نشا تقریبا حدود ده روز بعد از کشت  .

و همزمان با آبیاری مرحله اول  به منظور تقویت سیستم ریشه ای و همچنین محلول سازی و سهولت در استفاده از عناصر موجود  .

در خاک نیز بایست از کود آزومین حاوی ( 5درصد نیتروژن آلی، 10درصد کربن آلی ، 32%انواع آمینواسیدها)  3 لیتر در هکتار یا از کود گروول حاوی 50 درصد هیومیک  .

و 20درصد فولویک اسید به میزان دو کیلوگرم در 200 لیتر آب برای یک هکتار  به صورت کود آبیاری استفاده نمود.

3-مراحل اولیه ی رشد قبل از گلدهی

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  استفاده از کود ماسیس بی سی حاوی 100 درصد جلبک دریایی به منظور افزایش قدرت رشد و گلدهی توصیه می شود.

4-شروع میوه دهی

هندوانه در طول میوه دهی، مثل هر دوره دیگر، به سه ماده مفید نیاز دارد. این عناصر شامل نیتروژن، پتاسیم و فسفر است. .

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  در این مرحله نیز بایست به منظو رآماده سازی شرایط مساعد برای میوه دهی از کودهای مکمل نیز استفاده نمود

..برای این مورد نیز می بایست مجددا کود کامل فلورال 20 20 20 شرکت سیفو ایتالیا (دو و نیم کیلو)+  کود ماسیس بی سی حاوی(100درصد عصاره جلبک دریایی) (1لیتر)  در هکتار استفاده نمود.

استفاده از اسیدهای آمینه در شرایط میوه دهی باعث افزایش جذب سایر عناصر نیز می شود.

5-اواسط میوه دهی

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  استفاده از کود های کالسیسان حاوی (40درصد آمینو اسید،2.8درصد نیتروژن آلی، 10درصد اکسید کلسیم،2درصد اکسید منیزیم،10درصد کربن آلی) یا نئوبیت حاوی (15درصد اکسید کلسیم، 0.25 درصد بر) (3لیتر) در هکتار  .

در این مرحله به منظور افزایش سایز میوه و جلوگیری از ترک خوردگی میوه و کله قندی شدن هندوانه توصیه می شود.

6-اواسط میوه دهی و سایز گرفتن

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  به منظور افزایش سایز و باردهی میوه میبایست از کود پتاسیو حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم  .

و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار به همراه آلگاسیفو 3000( 1 لیتر) در هکتار استفاده شود.

7-قبل از چیدن میوه

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  در این مرحله نیز  باید از  کود های   پتاسیو شرکت ماسو اسپانیا  حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار   .

به صورت محلول پاشی  و یا وایت سول (سولوپتاس ) سیفو ایتالیا به میزان 10-15 کیلوگرم در هکتار به صورت آبیاری  به منظور  افزایش باردهی  استفاده نمود.
6-اواسط میوه دهی و سایز گرفتن

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  به منظور افزایش سایز و باردهی میوه میبایست از کود پتاسیو حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار به همراه آلگاسیفو 3000( 1 لیتر) در هکتار استفاده شود.

7-قبل از چیدن میوه

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  در این مرحله نیز  باید از  کود های   پتاسیو شرکت ماسو اسپانیا  حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار  به صورت محلول پاشی .

و یا وایت سول (سولوپتاس ) سیفو ایتالیا به میزان 10-15 کیلوگرم در هکتار به صورت آبیاری  به منظور  افزایش باردهی  استفاده نمود.
6-اواسط میوه دهی و سایز گرفتن

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  به منظور افزایش سایز و باردهی میوه میبایست

.از کود پتاسیو حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار به همراه آلگاسیفو 3000( 1 لیتر) در هکتار استفاده شود.

7-قبل از چیدن میوه

در برنامه غذایی بذر هندوانه نیاگارا  در این مرحله نیز  باید از  کود های .   پتاسیو شرکت ماسو اسپانیا  حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار

به صورت محلول پاشی  و یا وایت سول (سولوپتاس ) سیفو ایتالیا به میزان 10-15 کیلوگرم در هکتار به صورت آبیاری  به منظور  افزایش باردهی  استفاده نمود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بذر هندوانه نیاگارا چارلستون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *