توضیحات

بذر خیار زودرس ممتاز

بذر خیار زودرس ممتاز یکی از بهترین بذرهای خیار می باشد. این بذر رقمی هیبرید بوده و دارای عملکرد بسیار بالایی می باشد.

بذر خیار زودرس ممتاز نسبت به بیماری های ویروسی مانند ویروس موزاییک خیار و ویروس موزایک کدو مقاوم است.

همچنین  میوه بذر خیار بذر خیار زودرس ممتاز دارای عطر و طعم بسیار عالی بود و بسیار سفت و زودرس می باشد.

بذر خیار ممتاز دو منظوره بوده و قابلیت کشت در فضای گلخانه را نیز دارد.

محصولی از کمپانی یوکسل ترکیه، یکی از معروفترین کمپانی های تولید کننده انواع بذرهای کشاورزی می باشد.

برنامه کشت بذر خیار زودرس ممتاز

1-قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی

در برنامه کشت بذر خیار زودرس ممتاز به منظور جلوگیری از عدم تنش و ایجاد استرس به نشاء  میبایست

از کود گروول حاوی 50 درصد هیومیک و 20درصد فولویک اسید به میزان یک کیلوگرم در 100 لیتر آب استفاده نمود.

طرز استفاده به این شکل است که می توان نشاءها را در محلول کودی فرو برد.

2-پس از استقرار کامل نشاء

در برنامه کشت بذر خیار زودرس ممتاز بعد از استقرار کامل نشا تقریبا حدود یک هفته بعد از کشت

و همزمان با آبیاری مرحله اول خیار به منظور تقویت سیستم ریشه ای و همچنین محلول سازی و سهولت در استفاده از عناصر موجود در خاک نیز بایست

از کود آزومین  حاوی ( 5درصد نیتروژن آلی، 10درصد کربن آلی ، 32%انواع آمینواسیدها)  3 لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری استفاده نمود.
-مراحل اولیه ی رشد

در برنامه کشت بذر خیار زودرس ممتاز مرحله ی بعدی تغذیه زمانی است  که بوته خیار زودرس ممتاز بین 10 تا 15 سانتی متر است.

در این مرحله میبایست از کود های کامل 20-20-20 به همراه سایر مکمل های غذایی برای تقویت سیستم ریشه برگ و ساقه اقدام به محلول پاشی نمود.

سه عنصر اصلی نیتروژن و فسفر و پتاسیم بخش اصلی و عمده این کودها می باشند. نیتروژن عنصری است که در بسیاری از آمینو اسیدها پروتئین و اسیدهای نوکلوئیک وجود داشته

و نقش به سزایی در تکثیر گیاه دارد. پس در مراحل اولیه رشدی کمبود این عنصر خسارات جبران ناپذیری را به گیاه وارد می کند.
عنصر دوم پر مصرف در گیاهان فسفر می باشد.

این عنصر نیز باعث تقویت سیستم ریشه گیاه شده و حضور آن در زمان گلدهی با توجه به حضور فسفر در ساختار اسیدهای چرب و نوکلوئیک  اسیدها

و در پیوند میان ترکیبات مختلفی سلولی بسیار ضروری است. عنصر سوم پتاسیم است.
این عنصر نیز در تبادل کاتیون نقشی اساسی داشته و حضور به موقع آن تبادلات بین سلولی را سرعت می بخشد. استفاده کود کامل فلورال 20 20 20

شرکت سیفو ایتالیا (دو و نیم کیلو)+ ماسیس بی سی حاوی(100درصد عصاره جلبک دریایی) (1.5لیتر)  در هکتار باعث تقویت گیاه در مراحل اولیه ی رشد می شود.
-قبل از گلدهی ، مرحله دوم رویشی

خیار در طول گلدهی، مثل هر دوره دیگر، به سه ماده مفید نیاز دارد. این عناصر شامل نیتروژن، پتاسیم و فسفر است.

در برنامه کشت بذر خیار زودرس ممتاز در این مرحله نیز بایست به منظو رآماده سازی شرایط مساعد برای گلدهی از کودهای مکمل نیز استفاده نمود.

برای این مورد نیز می بایست مجددا کود کامل فلورال 20 20 20 شرکت سیفو ایتالیا (دو و نیم کیلو)+ آلگاسیفو حاوی

(2درصد ازت آلی، 50درصد ماده آلی، 10 کربن آلی) (2لیتر)  در هکتار استفاده نمود. استفاده از اسیدهای آمینه در شرایط گلدهی باعث افزایش جذب سایر عناصر نیز می شود.

5-آغاز گلدهی

در برنامه کشت بذر خیار زودرس ممتاز در مرحله تولید گل میبایست از کود آلگاسیفو حاوی (2درصد ازت آلی، 50درصد ماده آلی، 10 کربن آلی) (دو لیتر)

به همراه میکروم حاوی عناصر ریز مغذی(بر،مس،منگنز،روی و . . .) (نیم کیلو)  در هکتار استفاده نمود.

6-آغاز دوران باردهی

در برنامه کشت بذر خیار زودرس ممتاز پس از گلدهی خیار وارد دوره باردهی شده و در این مرحله بسیاری از کمبود ها ظاهر می شود.

در این مرحله میبایست از کود کامل فلورال 20 20 20 شرکت سیفو ایتالیا (دو و نیم کیلو)+ ماسیس بی سی حاوی

(100درصد عصاره جلبک دریایی) (1لیتر)  در هکتار یا گروول  حاوی 50 درصد هیومیک و 20درصد فولویک اسید یک کیلوگرم در هکتار  با تکرار هر دو هفته یکبار استفاده نمود
7-دوران بادرهی

در این مرحله نیز  میتوان از  کود های کالسیسان حاوی (40درصد آمینو اسید،

2.8درصد نیتروژن آلی، 10درصد اکسید کلسیم،2درصد اکسید منیزیم،10درصد کربن آلی) یا نئوبیت حاوی (15درصد اکسید کلسیم، 0.25 درصد بر) (3لیتر)

در هکتار   با 3 بار تکرار در طول دوره میوه دهی وبه فاصله 7 روز بعد  پتاسیو حاوی (5درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر، 41 درصد پتاسیم و عناصر ریز مغذی)  2 کیلوگرم در هکتار به همراه آلگاسیفو 3000( 2 لیتر) در هکتار  به منظور جلوگیری از پوسیدگی گلگاه گوجه

و همچینین افزایش باردهی  با دو بار تکرار در طول دوره میوه دهی  استفاده نمود.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بذر خیار زودرس ممتاز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *